Privacybeleid

Derustit, respecteert de privacy van de bezoekers en klanten op haar website, met name de rechten m.b.t. persoonsgegevens en manier waarop deze verwerkt worden.Vanwege de wens om transparant te zijn met onze klanten heeft beheerder een beleid opgesteld en geïmplementeerd m.b.t de verwerking van de gegevens, het doel van het opslaan ervan en het waarborgen van de rechten van de betrokkenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Dit is de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat we deze vervangen voor een nieuwere versie. 

1. PARTIJEN 

a) Website van derustit.nl, hierna te noemen “website”

b) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens; Derustit Holland BV, gevestigd te Dok 1, Heerenveen, hierna te noemen beheerder;


2. CONTENT VAN DE WEBSITE

De content van de website, zoals de afbeeldingen, teksten, video’s enz, alsmede de technische elementen en applicaties die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en meer in algemene zin, alle onderdelen die op de website gebruikt worden, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten.

Reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke wijze dan ook, in totaal of gedeeltelijk, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook indien, de beheerder niet direct actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming/ afzien van rechtsvervolging. 


3. WEBSITEBEHEER

Om de website goed te kunnen beheren, kan de beheerder ieder moment;

• Bepaalde onderdelen van de website of de hele website voor bepaalde personen/groepen/bezoekers schorsen, onderbreken of beperken.

• Informatie/data verwijderen, die het functioneren van de website verstoort of in strijd zijn met wetgeving of in strijd is met internet- etiquette.

• De website tijdelijke de-activeren, om updates door te voeren. 


4. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval juridisch verantwoordelijk voor falen, storingen, haperingen oftewel het functioneren van de website, waardoor bepaalde functionaliteiten of de website in zijn geheel niet of niet goed functioneren.

U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u toegang verkrijgt tot het internet, via welke apparatuur, alsmede de beveiligingsmaatregelen die u genomen heeft.

U moet zelf voldoende maatregelen treffen, om beschermd te zijn tegen (internet)visrussen. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor juridische procedures die bezoekers tegen u voeren;

• Wegens het gebruik van de website of diensten die online worden aangeboden.

• Wegens het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is eveneens niet verantwoordelijk voor de opgelopen schade, die u of derden oplopen of schade aan apparatuur die u of derden oplopen, als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website.

U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Als de beheerder alsnog betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, dan is hij gerechtigd alle schade die hieruit voortvloeit bij u te verhalen. 

5. GEGEVENS VERZAMELEN

Uw gegevens worden verzameld door beheerder en haar verwerkers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verbonden zijn aan een identificeerbaar natuurlijk persoon. Een persoon kan worden geïdentificeerd door een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het commercieel onderhouden van de relatie met u en voor het eventueel verwerken van bestellingen en of andere transacties die door de applicatie gedaan worden. 

Indien u zelf persoonsgegevens tegenkomt op de website, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan. 

6. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

Volgens artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht tot inzage, rectificatie of het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking in de verwerking ervan.Daarnaast heeft iedereen recht op tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt zo’n recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of brief. 

Bij ieder verzoek dient u een kopie mee te sturen van een geldig identiteitsbewijs (van u), waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Binnen 1 maand na ontvangst van zo’n dergelijk verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd. 

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In geval van het schenden van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze, na een goede onderbouwing, overgedragen aan de autoriteiten. Hierna vallen deze gegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring. 

8. COMMERCIËLE AANBIEDING

De beheerder kan haar klanten commerciële aanbiedingen sturen, middels een e-mailing. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich te allen tijde uitschrijven middels de uitschrijf-link, die vermeld staat onder iedere commerciële e-mailing. Mocht u hier problemen mee ondervinden c.q. lukt dit niet, dan kunt u uiteraard altijd ook contact opnemen met beheerder, om dit verzoek op een andere manier in te dienen. 

9. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard en gebruikt door de beheerder voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Per formulier wordt er in deze privacyverklaring een gedetailleerdere uitleg gegeven. 

10. COOKIEBELEID 

De beheerder werkt met cookies om de website goed te kunnen laten functioneren, alsmede om het gedrag van bezoekers in het algemeen te analyseren ten einde om u een betere service te kunnen geven. U kunt meer informatie vinden over ons cookiegebruik op onze Cookie pagina. 

11. BEELDMATERIAAL EN AANGEBODEN PRODUCTEN

Aan het beeldmateriaal, behorend bij aanbieding, producten of aangeboden diensten kan geen recht worden ontleend. 

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden.

Klik hier voor ons Cookiebeleid

 

Forms

The forms listed below are used on our website. Per form we explain:

    - How we process your data
    - The purpose of the form and the data we gather

    How long is the data stored

    The stored data contains little minimal sensitive information. Because we also want to analyse the data in the future and want to compare them with the data of today, we keep the data indefinitely, unless stated different for a specific form below.

    If wish to have your data removed, please let us know per email, phone or letter.

Form: Contact

Data | When using the Contact form to contact us, we will collect the following data:

- Name
- Email address
- Phone number
- Question/remakr

Purpose | We will process your data in order to answer the question or remark you send us, and if needed contact you.

Analysis | We might use the data to internally analyse our services in order to improve our service.

 

Form: Mail-to-a-friend

Data | When using the Mail-to-a-friend option on our product pages, we will collect the following data:

- Name sender
- Name and email address recipient
- Remark
- Product URL and Name

Purpose | This form is used to send an email to the recipient, containing the sender name + link to the product + remark. These data are not used to send any other mailings to the recipients email address.

Analysis | We can use your data for our own internal analysis, our marketing policies and for improving the website, so be can be of better service to you.

 

Form: Newsletter subscription

Purpose | We will process your data (Name, Email address) in order to send you periodical mailings

Analysis | We might use the data to internally analyse our services in order to improve our service. We analyse if a sent mailing is read (images are downloaded) and if any of the links are clicked, in order to analyse the succes of the mailing and the information in it.

Unsubscribe | If the unsubscribe link is used in the mailing itself, then your email is added to our unsubscribed-table. We use this table to prevent the mailing system to send you any more mailings.

 

Form: Offer request

Data | When filling out our offer request form, we will collect the following data:

- Name - City
- Email address
- Phone number
- The product for which an offer is being requested

Purpose | We will use the data to further process your request for an offer, and contact you about it.

Analysis | We can use your data for our own internal analysis, our marketing policies and for improving the website, so be can be of better service to you.

 

Formulier: Campaigns

Data | When filling out one of our campaign forms, we will collect the following data:

- First/Last name
- Address, Postal code, City
- Email address

Purpose | We will use the data to further process your request for more information and contact you about this campaign.

Analysis | We can use your data for our own internal analysis, our marketing policies and for improving the website, so be can be of better service to you.

 

Webshop: My Account / Register

Data | When registering for a (webshop) account, we will collect the following personal data:

- Customer type: private individual / company
- If Company: Company name and VAT number
- Invoice address: street, house number, postal code, city, country
- Contact info: name, email address, phone
- Delivery address(es): street, house number, postal code, city, country, title of the address

When you log into your account at a later time, we will also log with which browser/operating system/ip address.

Purpose | We use your data to process your order or request. Or to contact you if any questions arise which need to be answered before processing your order.

Analysis | We can use your data for our own internal analysis, our marketing policies and for improving the website, so be can be of better service to you.

 

Webshop: Placing an order as Guest

Data | When placing an order in our webshop as a Guest, we will collect the following personal data:

- Customer type: private individual / company
- If Company: Company name and VAT number
- Invoice address: street, house number, postal code, city, country
- Contact info: name, email address, phone
- Delivery address(es): street, house number, postal code, city, country, title of the address

Purpose | We use your data to process your order or request. Or to contact you if any questions arise which need to be answered before processing your order.

Analysis | We can use your data for our own internal analysis, our marketing policies and for improving the website, so be can be of better service to you.

 

© Derustit 2018 | Powered by Inzet Online