Neem contact op +31 (0)513 61 02 15

Conditioneren & Onderhoud

In tegenstelling to wat men veelal denkt, is roestvaststaal zeker niet onderhoudsvrij. Dit is een relatief begrip, roestvaststaal is onderhoudsarm en dat is dus niet onderhoudsvrij. Problemen van diverse aard worden veroorzaakt door zogenaamde “omgevingsfactoren”. RVS op zich kan niet corroderen, maar door deze omgevingsfactoren kan wel oxidatie veroorzaakt worden. RVS laat zich echter goed conditioneren. Met behulp van meer traditionele reinigingtechnieken als zijnde chemisch reinigen en mechanisch bewerken worden deze werkzaamheden op locatie uitgevoerd. Hiermee worden RVS installaties en -leidingsystemen teruggebracht in hun oorspronkelijke, lees: roestvaste – conditie. De werkzaamheden worden uitgevoerd door deskundig geschoold personeel met in achtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en milieurichtlijnen. Ongewenste effecten op mens en omgeving worden daarmee voorkomen. Hiermee kan op een veilige en verantwoorde wijze beantwoord kan worden aan de ook hier onverminderd groter wordende vraag naar kwaliteit van het eindproduct en aan de hoge eisen die aan de benodigde productie faciliteiten gesteld worden.

 

Praktijkvoorbeeld:

de volgende foto's zijn typerend voor hetgeen wij op regelmatige basis in de praktijk tegenkomen als gevolg van verkeerde materiaalkeuze, verkeerde oppervlaktetechniek of gebrek aan onderhoud.

 

RVS gaashekwerk Stadsbalkon GroningenRVS gaashekwerk Stadsbalkon Groningen

 

Dit typerende verschijnsel is de zgn. "tea staining" : vlekvorming door omgevingsfactoren, welke op den duur kan uitmonden in pitting (zware vorm van corrosie). Om het risico op staining tot een minmum te beperken dient de materiaalkeuze geschikt te zijn voor de toepassing (in dit voorbeeld minimaal RVS 316) het oppervlak zo glad mogelijk te zijn. Er is voor dit project gekozen voor RVS316 met een machinale slijpbewerking Korrel 320, in de praktijk blijkt hier evenwel dat het oppervlak te ruw is waardoor er vuil aan kan hechten. De hekwerken opnemen in een regulier onderghoudsprogramma kan een groot deel van het probleem ondervangen, het aanwezige vuil wordt dan met regelmaat verwijderd. Immers RVS heeft zuurstof nodig om in conditie te blijven. Vuil sluit deze toevoer aan zuurstof af. Een meer efficiënte en duurzame bewerking voor deze hekwerken is elektrolytisch polijsten, het oppervlak wordt dermate glad dat vuil nagenoeg geen grip meer heeft. Daarnaast is een vervuild elektrolytisch gepolijst oppervlak eenvoudig met een zachte zeepoplossing te reinigen.

Cijfers wijzen uit dat een elektrolytisch gepolijst oppervlak tot 85% besparing op onderhoudskosten geeft.

 

 Voorbeelden van elektrolytisch gepolijste hekwerken:

Waterkering Harlingen

 

 Waterkering Harlingen

 RET RotterdamHekwerken Belgatraffic

 
  • Bel mij terug
  • Vraag offerte aan
  • Stuur een bericht
Derustit Groep
  • Meer dan 55 jaar toonaangevend
  • Opereert wereldwijd op locatie
  • Specialist in het conditioneren van roestvaststaal
  • Nieuws

    Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).