Neem contact op +31 (0)513 61 02 15

Elektrolytisch polijsten voor de voedingsmiddelenindustrie

Procesapparatuur in de levensmiddelen industrie
Hygiëne heeft in de voedingsindustrie een permanente en bijzondere aandacht nodig, omdat consumenten kwalitatief hoogwaardige voedingsproducten verwachten die op een veilige manier geproduceerd worden. Dat betekent dat alle machines die in contact komen met die voedingsproducten gevrijwaard moeten worden van allerlei vervuilingen en microbiële besmettingen. Daarom moet er aan specifieke wet- en regelgeving (EU) inzake het hygiënisch ontwerpen van procesapparatuur in de voedingsmiddelenindustrie voldaan worden   waaronder:

• Machine Richtlijn 2006/42/EG;
• EHEDG Richtlijnen (European Hygienic Engineering and Design Group);
• Verordening (EG) 1935/2004: Inzake materialen en voorwerpen om met levensmiddelen in contact te komen:
• EN 1672-2: Machines voor voedselbereiding / Algemene Basisregels / Deel 2: Hygiëne-eisen;
• EN ISO 14159: Hygiënische eisen voor het ontwerpen van machines.

Zo moeten alle 'Food Contact Surfaces' (direct en indirecte product-contact-oppervlakken) uit roestvast staal frequent en grondig gereinigd worden. Desinfecteren is hierbij essentieel om de microbiologische veiligheid van de voedingsproducten te garanderen. De efficiëntie van dat reinigingsproces is echter niet alleen afhankelijk van het proces zelf, maar ook van de eigenschappen van het te behandelen oppervlak vooral wat de ruwheid, topografie en de oppervlakte-energie betreft en dus de geschiktheid om van vuil ontdaan te worden m.a.w. de reinigbaarheid.


Wat is: European Hygienic Engineering & Design Group - EHEDG

De European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) is een consortium van machinebouwers, voedingsbedrijven, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties en is in 1989 opgericht met als doel hygiëne te bevorderen tijdens het bewerken en verpakken van voedselproducten. Het doel van EHEDG is het bevorderen van veilig voedsel door het verbeteren van hygiënische engineering en ontwerpen in de hele voedselbereidingscyclus. EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving die vereist dat hanteren, voorbereiden, verwerken en verpakken van voedsel hygiënisch dient te gebeuren met hygiënische apparatuur en in een hygiënische omgeving. De bouwers en gebruikers van machines zijn verantwoordelijk voor het toepassen van deze regels en EHEDG geeft hen richtlijnen over de essentiële normen in hygiënisch ontwerp, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving. Omdat voedselveiligheid niet ophoudt bij de grenzen van Europa, promoot EHEDG actief wereldwijde harmonisatie van richtlijnen en normen. Zowel EHEDG als de Amerikaanse organisaties NSF en 3-A hebben ingestemd tot een samenwerking in de ontwikkeling van internationale richtlijnen en normen.

Het elektrolytisch polijsten van RVS producten voor de voedingsmiddelenindustrie is een bewezen techniek die onderschreven wordt door vele wetenschappelijke studies, kennisinstituten en leading companies. De voordelen zijn legio en in de meeste gevallen kan het elk vergelijk op prijs en kwaliteit doorstaan.
 
Afmetingen van reeds aanwezige elektropolijstbaden bij Derustit:
    •    1000 x 1000 x 1000 in combinatie met ultrasoonbad en verwarmd deminwater 85 grd. C <10us/cm
    •    3240 x 2000 x 2000
    •    4970 x 1490 x 1500
    •    6270 x 1190 x 1650
    •    12.500 x 490 x 800
    •    5960/12940/14440 x 490 x 380

In de voedingsmiddelenindustrie heeft het elektrolytisch polijsten reeds lang zijn nut bewezen op het vlak van hygiëne, reinigbaarheid en het voorkomen van bacteriegroei. Afvultrechters, glijbanen en doseersystemen bij productie van etenswaar worden elektrolytisch gepolijst. Dit zorgt voor een efficiënte reinigbaarheid van oppervlakken tegen vetten en zetmelen. Het elektrolytisch ontbramen van geslepen messen voor de voedingsmiddelenindustrie voorkomt dat metaaldeeltjes in de voedingsmiddelen terechtkomen. Filters, mengers en roerwerken zijn na elektrolytisch veel gemakkelijker te reinigen. In bepaalde toepassingen komt zelfs geen aanlading meer voor. Een zeer belangrijk voordeel is dat bij een elektrolytisch gepolijst oppervlak, de smaak en kleurstabiliteit van de voedingsmiddelen sterk toenemen. Voorbeelden zijn: babyvoeding, mayonaise, aroma’s en smaakstoffen, tomatenpuree, yoghurt en eierproducten

 

Werkingsprincipe en kenmerken van het proces.

Tijdens het elektropolijsten wordt aan het metaaloppervlak zuurstof ontwikkeld. Deze situatie bewerkstelligt een homogene, passieve chroomoxidehuid die tot tienmaal dikker is dan oorspronkelijk. Derhalve heeft een elektrolytisch gepolijst oppervlak een sterk verbeterde corrosiebestendigheid ten opzichte van anders behandelde oppervlakken. Deze procedure die tezelfdertijd een kwalitatieve en esthetische meerwaarde voor het product realiseert, wordt meestal als zelfstandige en enige oppervlaktebehandeling voor roestvast staal toegepast. Het is ook perfect mogelijk het elektrolytisch polijsten in combinatie met andere oppervlaktebehandelingen toe te passen. Het is duidelijk dat bij een installatie voor elektrolytisch polijsten een grondige waterzuivering voorzien is. Deze waterzuivering maakt een belangrijk deel uit van de investering- en werkingskosten.

Specifieke eigenschappen

De voordelen van het proces zijn meervoudig en hangen af van de toepassing.
Door het veredelen van het oppervlak (hoger Cr en Ni %) ontstaat een veel hogere corrosiebestendigheid.

Het is een bekend gegeven dat in de omgeving van de lassen het chroomgehalte lager wordt dan 12%, zodat je in feite geen roestvast staal meer hebt. Door het beitsen, als voorbehandeling voor het electrolytisch polijsten, wordt de materiaalstructuur volledig hersteld en de lasverkleuring weggewerkt. Ook spanningsconcentraties, dikwijls oorzaak van spanningscorrosie, worden weggenomen.

Deze behandeling zorgt voor een harder en meer ontspannen materiaal oppervlak, zodat ook de weerstand tegen corrosie verbetert. Verder stellen we een verminderde wrijvingsweerstand en ruwheid vast, alsook een verhoogde oppervlaktezuiverheid.

Voor elektrolytisch polijsten

Na elektrolytisch polijsten
Voor elektrolytisch polijsten Na elektrolytisch polijsten


Onderzoek onder de elektronenmicroscoop toont aan dat na elektrolytisch polijsten de zuivere austenietstructuur aan het oppervlak komt. De metaalkorrels sluiten perfect op elkaar aan. Dit is een verklaring voor de verhoogde weerstand tegen putcorrosie en de hoge weerstand tegen aankleven.

Voor elektrolytisch polijsten Na elektrolytisch polijsten
Voor elektrolytisch polijsten
Na elektrolytisch polijsten

 

In de kernenergie en de biotechnologie wordt een verminderde besmettingsgraad vastgesteld. Een ander voordeel is de perfecte reproduceerbaarheid van het proces door de zeer geringe materiaalafname (15 a 40 µm). Het proces kan ook worden toegepast voor het herwaarderen van reeds gebruikte apparaten. Meer subjectief zijn de verhoogde esthetische waarde en de verhoogde marktwaarde van de behandelde producten. Ook aan te stippen valt dat het een economisch en rationeel proces betreft dat met korte doorlooptijden werkt.

Enige aandachtspunten

Om het procédé te kunnen toepassen moet men wel over de geschikte roestvast staalsoort beschikken. Meest aangewezen zijn de austenieten AISI 304, 304L, 316, 316L. Gestabiliseerde soorten geven minder resultaat of geven aanleiding tot storingen in het oppervlak. Ook moeten de reinigings-, las- en constructieprocedures op het elektrolytisch polijsten afgestemd zijn. Dit gebeurt het best in overleg tussen de constructeur en oppervlaktebehandelaar.

Alle industrieën en toepassingen

Voor alle industrieën en toepassingen die met aankleef, corrosie- en reinigingsproblemen te maken hebben kan het elektrolytisch polijsten een oplossing bieden. In veel gevallen zijn de investeringskosten binnen een jaar terugverdiend. Soms zijn de investeringskosten lager dan een onderhoudsbeurt. Voor toepassingen die met hygiëne te maken hebben is het elektrolytisch polijsten een noodzaak. In zeer veel toepassingen waar corrosieproblemen optreden kan elektrolytisch polijsten een oplossing betekenen. Dit kan zowel in situaties van oppervlakkige roestvlekjes als bij gevallen van zware putcorrosie.“Het elektrolytisch polijsten realiseert een superhygiënisch en uiterst corrosievast oppervlak dat met geen andere oppervlaktebehandeling te vergelijken is”.

Derustit Groep
  • Meer dan 55 jaar toonaangevend
  • Opereert wereldwijd op locatie
  • Specialist in het conditioneren van roestvaststaal
  • Nieuws

    Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).